Er kunnen natuurlijk altijd omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen. In overleg is het mogelijk het traject aan te passen.