Bedrijfsopvolging is een vak apart waar veel bij komt kijken. Overname in de familiesfeer en bedrijfsbeëindiging ligt vaak heel gevoelig bij één of meer betrokkenen. Het gaat dan niet zozeer om cijfers of een goede financiële verslaglegging. Het gaat hier om mensen. Mensen met wensen en goede bedoelingen, maar ook impliciete verwachtingen, misverstanden, onduidelijkheden of miscommunicatie. Soms gaat het zelfs om conflicten. Het gaat vaak ook om situaties waarin mensen zich niet gezien of gehoord voelen. Cijfers zijn dan geen oplossing. Vaak veroorzaken de cijfers zelfs problemen.

Wij zijn er om in de familie- en bedrijfssfeer oplossingen te zien, te bespreken en om mensen te begeleiden naar die oplossing toe. Dat vergt bepaalde vaardigheden, inzichten en ervaring. Daarvoor kun je ons het beste inschakelen.